Tak mnie naszło...

5 października 2014
Niech nasza dro­ga będzie wspólna. Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać...

 [...] praw­dzi­wa miłość jest zaw­sze chaotyczna. Gu­bisz się, tra­cisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bro­nić. Im większa miłość, tym większy chaos....

Polecam genialny kawałek... Jestem zakochana w tej aranżacji  ... ♥Magda
2 komentarze on "Tak mnie naszło..."

Auto Post Signature

Auto Post  Signature